Aangeboden producten, diensten en verzekeringstakken

1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

2. Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken.

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 5. Luchtvaartuigcasco
 6. Casco zee- en binnenschepen
 7. Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen
 8. Brand en natuurevenementen
 9. Andere schade aan goederen
 10. BA motorrijtuigen
 11. BA luchtvaartuigen
 12. BA zee- en binnenschepen
 13. Algemene BA
 14. Krediet
 15. Borgtocht
 16. Diverse geldelijke verliezen
 17. Rechtsbijstand
 18. Hulpverlening
 19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 21. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 22. Kapitalisatieverrichtingen
 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

3. Polisvoorwaarden:

Zie download documenten